Lūi-pia̍t:Chok-chiá L

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tī "Chok-chiá L" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 2 ia̍h, ē-bīn sī thâu 2 ia̍h.