Sîm Ún-chiá Put Gū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Sîm Ún-chiá Put Gū
Chok-chiá:Ká Tó


Siông hā būn tông-chú

Giân su chhái io̍k khù

Chí chāi chhú san tiong

Ûn chhim put ti chhù