Chok-chiá:Ông Sūi-hô

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi Chok-chiá:Bûn-hā choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Ông Sūi-hô, tio̍h-sī ū-miâ ê Bûn-hā sian-siⁿ; 1939 nî tī Tâi-lâm chhut-sì.