Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tè Jîn-siū, 1917

Thâu-sū[siu-kái]

Bo̍k-lio̍k[siu-kái]

Tē I Phiⁿ - Kái-phò-ha̍k, Seng-lí-ha̍k[siu-kái]

Tē II Phiⁿ[siu-kái]

 • Tē 11 Chiuⁿ
 • Tē 12 Chiuⁿ
 • Tē 13 Chiuⁿ
 • Tē 14 Chiuⁿ
 • Tē 15 Chiuⁿ
 • Tē 16 Chiuⁿ
 • Tē 17 Chiuⁿ
 • Tē 18 Chiuⁿ
 • Tē 19 Chiuⁿ
 • Tē 20 Chiuⁿ
 • Tē 21 Chiuⁿ

Tē III Phiⁿ[siu-kái]

 • Tē 22 Chiuⁿ
 • Tē 23 Chiuⁿ
 • Tē 24 Chiuⁿ
 • Tē 25 Chiuⁿ
 • Tē 26 Chiuⁿ
 • Tē 27 Chiuⁿ
 • Tē 28 Chiuⁿ
 • Tē 29 Chiuⁿ
 • Tē 30 Chiuⁿ
 • Tē 31 Chiuⁿ

Tē IV Phiⁿ[siu-kái]

 • Tē 32 Chiuⁿ
 • Tē 33 Chiuⁿ
 • Tē 34 Chiuⁿ
 • Tē 35 Chiuⁿ
 • Tē 36 Chiuⁿ
 • Tē 37 Chiuⁿ
 • Tē 38 Chiuⁿ
 • Tē 39 Chiuⁿ
 • Tē 40 Chiuⁿ

Gú-lūi[siu-kái]

Cheng-pó͘[siu-kái]

Se̍k-ín[siu-kái]