Kó·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Pit-sòan ê chho͘-ha̍k Tē-it-pún‏‎(2007-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 09:04)
 2. Chok-chiá:Lōa Hô‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 15:59)
 3. Chok-chiá:Sun Tiong-san‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:03)
 4. Chok-chiá:Chhoà Poê-hoé‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:07)
 5. Chēng Iā Su‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:18)
 6. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 1 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:38)
 7. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 3 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:47)
 8. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 4 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 16:58)
 9. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 5 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:00)
 10. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 6 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:02)
 11. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 7 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:03)
 12. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 8 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:05)
 13. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 9 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:06)
 14. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 10 hāng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:07)
 15. Cha̍p-hāng Koán-kiàn‏‎(2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 17:09)
 16. Sam-jū-keng‏‎(2007-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (It) 14:31)
 17. Sîm Ún-chiá Put Gū‏‎(2007-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (It) 14:41)
 18. Chok-chiá:Ká Tó‏‎(2007-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (It) 14:45)
 19. Nî-se-a Sìn-keng‏‎(2008-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (La̍k) 00:50)
 20. Sú-tô͘ Sìn-keng‏‎(2008-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (La̍k) 04:13)
 21. Chú ê Kî-tó-bûn‏‎(2008-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Jī) 15:34)
 22. Chok-chiá:Tè Jîn-siū‏‎(2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 09:50)
 23. Chok-chiá:Ge Ui-lim‏‎(2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 09:51)
 24. Chok-chiá:Ông Sūi-hô‏‎(2008-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 09:51)
 25. Lūn Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek‏‎(2008-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 15:53)
 26. Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò‏‎(2008-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 16:02)
 27. Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek (1885-7)‏‎(2008-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 16:23)
 28. Ji̍t-pún ê Koài-sū‏‎(2008-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Gō·) 18:46)
 29. Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 2 hāng‏‎(2008-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Gō·) 10:11)
 30. An-lo̍k Ke‏‎(2008-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Jī) 14:29)
 31. Ín Ka Tòng Tō‏‎(2008-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Jī) 15:12)
 32. Bāng Chhun-hong‏‎(2009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Gō·) 15:09)
 33. Chhian-kim-phó͘‏‎(2011-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Saⁿ) 10:50)
 34. An-lo̍k ke 01‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:09)
 35. An-lo̍k ke 02‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:09)
 36. An-lo̍k ke 03‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 37. An-lo̍k ke 04‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 38. An-lo̍k ke 05‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 39. An-lo̍k ke 06‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 40. An-lo̍k ke 07‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 41. An-lo̍k ke 08‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:10)
 42. An-lo̍k ke 09‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 43. An-lo̍k ke 10‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 44. An-lo̍k ke 11‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 45. An-lo̍k ke 12‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 46. An-lo̍k ke 13‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 47. An-lo̍k ke 14‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:11)
 48. Ín Ka Tòng tō 01‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:12)
 49. Ín Ka Tòng tō 02‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:12)
 50. Ín Ka Tòng tō 03‏‎(2014-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 00:12)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)