Sèng-keng (Kong-hōe)

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Chit-ê pán-pún ê Sèng-keng sī Sèng-keng Kong-hōe chhut-pán ê 1933 nî Barclay pe̍h-ōe-jī Sèng-keng.

Kū-iok ê Chôan-su[siu-kái]

Sin-iok Chôan-su[siu-kái]